Phần mềm ôn luyện thi cấp tốc SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC SƯ - ĐẤU THẦU: cam kết đậu 100% chỉ cần 2h ôn.

Chức năng: ôn thi cấp tốc toàn bộ bộ đề và Thi thử giống y như thi thật.

Muốn hành nghề Xây dựng, Đấu thầu, Kiến Trúc sư: theo quy định của Luật Xây dựng, luật Đấu thầu và Luật kiến trúc 2019 phải thi sát hạch hành nghề. Bộ đề rất nhiều câu hỏi về cả pháp luật, về cả chuyên môn, nếu không có phương pháp ôn thi thông minh sẽ khó mà đạt. Nhằm giúp "ÔN THI CẤP TỐC THÔNG MINH HƠN, THAY VÌ CHĂM CHỈ HƠN", Xaydung360.vn hợp tác theo "Dự án vì sự chuyên nghiệp của cộng đồng xây dựng Việt Nam" đã cho ra đời 3 phần mềm có 1 0 2: ÔN LUYỆN CẤP TỐC SÁT HẠCH HÀNH NGHỀ: XÂY DỰNG - ĐẤU THẦU - KIẾN TRÚC SƯ

CCHN Xây Dựng CCHN Kiến Trúc Sư CCHN Đấu Thầu
hero

Luyện thi chứng chỉ hành nghề XÂY DỰNG (Web/Mobile)

Dữ liệu trắc nghiệm đảm bảo copy 100% từ Bồ đề gốc theo QĐ 702/QĐ-BXD ngày 09/06/2021 của Bộ Xây Dựng.

Xem trước Đăng nhập/Đăng ký
CCHN Xây Dựng-Online

Luyện thi chứng chỉ hành nghề XÂY DỰNG (Windows)

Dữ liệu trắc nghiệm đảm bảo copy 100% từ Bồ đề gốc theo QĐ 702/QĐ-BXD ngày 09/06/2021 của Bộ Xây Dựng.

Download HD cài đặt
CCHN Xây Dựng

Luyện thi chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc Sư

Dữ liệu trắc nghiệm đảm bảo copy 100% từ bộ đề gốc QĐ số 18/QĐ-KTSVN ngày 06/04/2021 của Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam.

Download HD cài đặt
CCHN Kiến Trúc Sư

Luyện thi chứng chỉ hành nghề ĐẤU THẦU

Dữ liệu trắc nghiệm được xây dựng theo 250 câu hỏi trắc nghiệm được Cục quản lý đấu thầu thuộc Bộ kế hoạch đầu tư ban hành

Download HD cài đặt
CCHN Đấu Thầu